Voor professionals

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid vormt een groot, maar vaak verborgen gehouden probleem in de Nederlandse samenleving. Circa anderhalf miljoen volwassenen in Nederland, allochtoon en autochtoon, zijn laaggeletterd; ruim een miljoen van hen zijn van Nederlandse herkomst. Dat is niet alleen heel lastig in hun eigen dagelijkse leven; deze volwassenen kunnen aan hun kinderen ook niet datgene meegeven, wat de samenleving wel van ouders verwacht.

Taalontwikkeling en lezen liggen aan de basis van kennisverwerving. Leerkrachten in het basisonderwijs verwachten van kleuters die instromen in groep 1, dat zij al een zekere “taalbagage” bij zich hebben. Als kleuters binnenkomen zonder die bagage, dan kan dat tekort op school maar moeilijk nog gecompenseerd worden. Met als gevolg dat deze kinderen gedurende hun hele schoolloopbaan achter blijven lopen. Zo is laaggeletterdheid dus “erfelijk”; ouders die moeizaam lezen, hebben kinderen met hetzelfde probleem.

Meertaligheid

Ook ouders die weliswaar in hun moedertaal kunnen lezen, maar die het Nederlands niet vloeiend spreken, staan voor een lastige taak. Peuterleidsters, leerkrachten, het consultatiebureau en de logopedist: soms geven ze allemaal tegenstrijdige adviezen. Een veel voorkomend misverstand is dat kinderen maar één taal tegelijk kunnen leren. En dat je dus het beste alleen Nederlands kunt spreken. Door gebrek aan gefundeerde informatie slagen veel ouders er niet in hun kind thuis een optimaal, rijk taalaanbod te geven. Ook hun kinderen komen op school met een kleine “taalbagage”.

De kracht van voorlezen

Uit tal van studies komt naar voren dat voorgelezen worden thuis dè belangrijkste voorspeller is voor de taalontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Voorlezen geeft de woordenschatontwikkeling een enorme boost. Daarnaast is voorlezen erg bevorderlijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kortom: voorlezen biedt kinderen een uitgelezen kans om een schat aan taal en kennis te verwerven. Maar wat nu als ouders zelf niet goed (Nederlands) kunnen lezen? Dan ben je snel uitgelezen …

Doel van ‘Uitgelezen!?’

Doel is om ouders die moeite hebben met (Nederlands) lezen, te leren om – gewoon met hun eigen woorden- toch een zinvolle interactie met hun kind te hebben rondom bekende prentenboeken. Ouders kunnen best faalangstig zijn en moeten over een drempel getrokken worden; daarom moet de activiteit leuk en uitdagend zijn voor groot èn klein.

Daarom kreeg ‘Uitgelezen!?’ de vorm van een interactieve theatervoorstelling voor kinderen en ouders. De handpop Sami vindt voorlezen oersaai en wil liever buiten spelen. Zijn moeder leest dan ook niet bepaald spannend voor. Maar dan… zegt Sami helemaal per ongeluk een toverspreuk. Zijn moeder laat de letterlijke tekst van het boek los en begint het verhaal aan de hand van de prenten na te vertellen en te spelen. En zo wordt het toch nog super spannend…

De voorstelling duurt circa 30 minuten en is geschikt voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. Na de voorstelling bespreekt Nadia met de ouders hoe zij ook thuis interactief kunnen voorlezen. Ze steekt hen daarbij vooral een groot hart onder de riem! Desgewenst verzorgt Theater Luister tijdens de nabespreking ook een originele knutselactiviteit voor de kinderen, die aansluit bij het thema van het boek.